Experimental and theoretical investigation of vowel harmony patterns /A magánhangzó-harmónia mintázatainak kísérleti és elméleti vizsgálata (NKFI 119863)