User Tools

Site Tools


about:minutes:2010-03-09

Az Angol-Amerikai Intézet 2010. március 9-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak

Szavazati joggal:

 1. Dr. Frank Tibor intézetigazgató egyetemi tanár
 2. Dr. Bollobás Enikő, tanszékvezető, Amerikanisztika Tsz.
 3. Dr. Friedrich Judit, tanszékvezető, Anglisztika Tsz.
 4. Dr. Kontra Edit, tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.
 5. Dr. Pohl, Uwe, tanszékvezető, Angol Nyelvpedagógiai Tsz.
 6. Dr. Törkenczy Miklós, tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tsz.
 7. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő
 8. Polgár Mária hallgatói képviselő

Tanácskozási joggal:

 1. Dr. Benczes Réka Kari Tanács tag
 2. Dr. Hargitai Márta, tanulmányi igazgatóhelyettes
 3. Dr. Károly Krisztina, tudományos igazgatóhelyettes
 4. Dr. Komáromy Zsolt, Kari Tanács tag
 5. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 6. Starcevic Attila, intézeti titkár
 7. Dr. Szabó Helga, a főiskolai képzés koordinátora
 1. Hargitai Márta igazgatóhelyettes beszámol az anglisztika alapszak felülvizsgálatához összegyűjtött intézeti véleményekről és ezek összegzéséről. Zentai László oktatási rektorhelyettes, az Oktatási és Képzési Tanács elnöke felkérésére elvégeztük az anglisztika alapszak átfogó felülvizsgálatát, melynek során áttekintettük a 2006-2009 közötti időszakban felmerült hallgatói, oktatói és munkaerő-piaci tapasztalatokat és igényeket. A felülvizsgálat első lépéseként a megadott határidőig (2009. november 3.) az Angol-Amerikai Intézet minden oktatója kifejthette véleményét az alapszakról, a megküldött útmutatóban feltüntetett alapelvek, általános és egyéb szempontok, valamint a segítségként kapott további három írásos anyag figyelembevételével (ETR Iroda által összeállított statisztika; a Minőségbiztosítási Osztály felmérése; képzési lista). Az oktatói véleményeket Zentai László rektorhelyettes útmutatója alapján Kállay Géza, Starcevic Attila és Hargitai Márta összegezte (az összegzés csatolva).
 2. Az Intézeti Tanács megvitatja a külföldi hallgatók képzésének aktuális problémáit és Pál Ferenc dékánhelyettes bevonásával megbeszélést kezdeményez. A képzés rendezésére külön ülésen került sor, ennek jegyzőkönyvét, valamint a koordinálásra vonatkozó levelünket csatoljuk.
 3. A Tanács Hargitai Márta előterjesztése alapján megvitatja a részismereti képzés intézeti problémáit (a jelenlegi helyzetet kifejtő intézeti levél csatolva).
 4. Hargitai Márta beszámol a BA szakdolgozatok leadásának időpontjával kapcsolatos kérdésekről és az ütköző véleményekről.
 5. Friedrich Judit tanszékvezető (Anglisztika Tanszék) megkérdezi, hogy az Amerikanisztika Tanszék miért nem hirdeti meg vizsgakurzusok formájában is azokat a kurzusokat, melyek a még a rendszerben levő régi kredites hallgatók számára kötelezők, s melyeket ezek a lemaradó hallgatók így vagy csak őszi vagy csak tavaszi félévekben vehetnek föl. Bollobás Enikő tanszékvezető (Amerikanisztika Tanszék) – hivatkozva az ELTE Hallgatói TVSz megfelelő rendelkezéseire – elmondta, hogy a vizsgakurzusok meghirdetéséhez ott leírt előírások nem érvényesek. A Friedrich Judit által konkrétan kifogásolt két előadás (Amerikai irodalom 1, Amerikai irodalom 2) esetében a bejöveti rend fenntartása nem alkalmazható, mert ezek a kurzusok az eredeti kredites rendszerben is külön félévekben voltak meghirdetve, és vizsgakurzus sem indult az adott félévben nem meghirdetett előadásokból. A szóban forgó kurzusokat az Amerikanisztika Tanszék már több éve nem külön, eredeti kódszámuk alatt hirdeti: azokat egy 2006-os intézeti határozat alapján a kredites kurzusokkal ekvivalens BA-kurzusokkal kell kiváltani. A kredites/BA kurzusok közti megfeleltetés rendje, az ekvivalencia táblázat 2006 óta elérhető az Intézet honlapján (http://seas3.elte.hu/seas/studies/programmes/old.html). Kontra Edit tanszékvezető (Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) hozzátette, hogy ez a táblázat ütemezést is tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a régi kurzusok meghirdetését az Intézet meddig vállalta; a Friedrich Judit által megjelölt kurzusokat az Amerikanisztika Tanszék az Intézet ütemezése szerint már több éve (a 2007 őszi félév óta) csak BA-kurzusokként oktatják, a BA tanrend szerint. Törkenczy Miklós tanszékvezető (Angol Nyelvészeti Tanszék) elmondta, hogy nem minden ekvivalencia ilyen egyszerű eset, mint a Friedrich Judit által említett kurzusoké; nagyobb problémát okoznak az olyan kurzusok, melyeknek nincs BA megfelelőjük. Ez esetben tanszéki, ill. tanári döntés határoz a megfeleltetésről.
 6. Friedrich Judit tanszékvezető egyetemi docens felveti a BA szintű képzés szakdolgozatának problémáit (nyelvi jegy, témaválasztás, plágium), ezeket a Tanács részletesen megvitatja.
 7. Frank Tibor intézetigazgató felhívja a figyelmet, hogy 2011-ben sor kerül az ETR felváltására korszerűbb és működőképesebb rendszerrel. Az új ETR előkészítése érdekében javaslatokat kér az Intézettől a szükségesnek ítélt változtatásokra.
 8. Deák Nóra könyvtárvezető felveti a külföldi hallgatók könyvtárhasználatának problémáit. A Tanács javasolja, hogy a külföldiek tegyenek le megfelelő összegű óvadékot, amely biztosítékul szolgál a könyvek eltulajdonítása vagy elvesztése esetére.
 9. Deák Nóra könyvtárvezető beszámol róla, hogy az ELTE – miután elnyerte a kutatóegyetem címet – többféle módon is felkészül az erre alapuló pályázatra. Intézeti terveink között adatbázisok beszerzése is szerepel – könyvtárfejlesztés a jövőben feltehetően ezen a módon folytatható a leginkább hatékonyan.
 10. Benczes Réka egyetemi adjunktus bejelentette, hogy 2010. májusától kezdve megválik Kari Tanács- és Intézeti Tanács-tagságától.

A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

Budapest, 2010. március 29.

A kiadmány hiteléül:

Lénárt Zoltán

Starcevic Attila

1 2 3 4

about/minutes/2010-03-09.txt · last touched 2019-04-07 00:37 by Péter Szigetvári