User Tools

Site Tools


about:szmsz

Az ELTE Angol‚ÄďAmerikai Int√©zet√©nek Szervezeti √©s MŇĪk√∂d√©si Rendje

Preambulum

Az E√∂tv√∂s Lor√°nd Tudom√°nyegyetem (a tov√°bbiakban: ELTE) rektora ‚ÄĒ az Egyetemi Tan√°cs 1993. november 23-i hat√°rozat√°nak figyelembev√©tel√©vel ‚ÄĒ 1994. j√ļlius 1-jei hat√°llyal Angol‚ÄďAmerikai Int√©zetet l√©tes√≠tett a B√∂lcs√©szettudom√°nyi Karon.

Az Angol‚ÄďAmerikai Int√©zet saj√°t szervezeti fel√©p√≠t√©s√©t, t√°rgyal√°si √©s d√∂nt√©shozatali rendj√©t ‚ÄĒ az Egyetem √©s a B√∂lcs√©szettudom√°nyi Kar vonatkoz√≥ szab√°lyzataiban foglaltakat szem elŇĎtt tartva ‚ÄĒ az al√°bbiak szerint √°llap√≠tja meg.

I. fejezet: Az Int√©zetre vonatkoz√≥ alapvetŇĎ rendelkez√©sek

1. Az Intézet neve és székhelye

1.1. Az Intézet neve

Az E√∂tv√∂s Lor√°nd Tudom√°nyegyetem Angol‚ÄďAmerikai Int√©zete (r√∂viden: AngAmInt; a tov√°bbiakban: Int√©zet). Az Int√©zet neve angolul: School of English and American Studies (r√∂viden: SEAS).

1.2. Az Intézet székhelye

1088 Budapest, R√°k√≥czi √ļt 5.

2. Az Intézet tevékenységi köre

2.1. Az Intézet tudományos tevékenységi köre

Az Int√©zet tudom√°nyos kutat√°si ter√ľletei a k√∂vetkezŇĎk:

 • angol (brit) irodalom √©s kult√ļra
 • amerikanisztika
 • egy√©b angol nyelvŇĪ irodalmak √©s kult√ļr√°k
 • angol nyelv√©szet
 • angol alkalmazott nyelv√©szet
 • angol nyelvpedag√≥gia (angol nyelvoktat√°s, valamint angol √©s amerikanista tan√°rk√©pz√©s)
 • angol √©s amerikai t√∂rt√©nelem

2.2. Az Intézet oktatási tevékenységi köre

az int√©zet √°ltal gondozott szakok (a tov√°bbiakban: szakok) a k√∂vetkezŇĎk:

alapképzés

 • anglisztika alapszak (BA)
 • angol tan√°ri √©s diszciplin√°ris minor
 • r√©szismereti k√©pz√©s

mesterképzés

 • amerikanisztika mesterszak (MA)
 • anglisztika mesterszak (MA)
 • angoltan√°r szak (MA)
 • angol nyelv √©s kult√ļra tan√°ra osztatlan tan√°ri mesterszak (MA)

A felsorolt szakok szakgazd√°ja ‚ÄĒ az angol nyelv √©s kult√ļra tan√°ra osztatlan tan√°ri mesterszak, valamint az angoltan√°r (MA) szak eset√©ben a szakt√°rgyi modul szakgazd√°ja ‚ÄĒ az Int√©zet. A szakgazdai jogokat az Int√©zeti Tan√°cs gyakorolja, de ezek egy r√©sz√©t a tansz√©kekre ruh√°zhatja. Azon tant√°rgyakat/tanegys√©geket, amelyeknek a mindenkori √©rv√©nyes akkredit√°ci√≥k eredm√©nyek√©ppen az Int√©zet a szakgazd√°ja, az Egyetem hivatalos Neptun-rendszer√©ben szereplŇĎ mindenkori tant√°rgyak/tanegys√©gek list√°ja tartalmazza.

Az intézetben doktori képzés is folyik, az egyes programok a szakmailag illetékes doktori iskolák alá tartoznak.

3. Az Intézet szervezeti felépítése

3.1. Tanszékek

Az Int√©zetben a k√∂vetkezŇĎ nem √∂n√°ll√≥ oktat√°si-kutat√°si egys√©gek (a tov√°bbiakban: tansz√©kek) mŇĪk√∂dnek:

 • Amerikanisztika Tansz√©k (Department of American Studies, DAS)
 • Anglisztika Tansz√©k (Department of English Studies, DES)
 • Angol Alkalmazott Nyelv√©szeti Tansz√©k (Department of English Applied Linguistics, DEAL)
 • Angol Nyelv√©szeti Tansz√©k (Department of English Linguistics, DELG)
 • Angol Nyelvpedag√≥gia Tansz√©k (Department of English Language Pedagogy, DELP)

3.2. Az Intézet további egységei

 • Posztkoloni√°lis K√∂zpont (Postcolonial Studies Centre)
 • Angol‚ÄďAmerikai Int√©zet K√∂nyvt√°ra (Library of the School of English and American Studies, SEASLib)

3.3. Doktori programok

 • Amerikanisztika
 • Angol nyelv√©szet
 • Angol irodalom √©s kult√ļra a k√∂z√©pkorban √©s a kora √ļjkorban
 • Modern angol √©s amerikai irodalom
 • Nyelvpedag√≥gia

4. Az Int√©zet tiszts√©gviselŇĎi

4.1. Az oktat√≥k k√∂z√ľl

 • az int√©zetigazgat√≥ (Director of School) (a tov√°bbiakban: igazgat√≥ vagy int√©zetigazgat√≥)
 • a tanulm√°nyi igazgat√≥helyettes (Director of Studies)
 • a tudom√°nyos igazgat√≥helyettes (Director of Research)
 • az oktat√°si-kutat√°si egys√©gek vezetŇĎi (Heads of Department, a tov√°bbiakban: tansz√©kvezetŇĎk)

A fenti tiszts√©gek k√∂z√ľl ugyanazon szem√©ly, azonos idŇĎben, egyszerre csak egy tiszts√©get t√∂lthet be. Ez al√≥l kiv√©telt k√©pez, amikor a tansz√©kvezetŇĎi feladatokat ideiglenesen az int√©zetigazgat√≥ l√°tja el.

4.2. A nem oktat√≥-kutat√≥ munkat√°rsak k√∂z√ľl

 • a k√∂nyvt√°rvezetŇĎ (Head Librarian)
 • a mŇĪszaki vezetŇĎ (Technical Manager)

5. Az Intézeti Tanács

5.1. Az Intézeti Tanács szerepe

Az Int√©zet legfŇĎbb d√∂nt√©shoz√≥, javaslattevŇĎ, v√©lem√©nyezŇĎ √©s ellenŇĎrz√©si jogk√∂rrel felruh√°zott vezetŇĎ test√ľlete az Int√©zeti Tan√°cs (IT; School Council).

5.2. Az Intézeti Tanács dönt

 1. az Int√©zet oktat√°si-kutat√°si s√ļlypontjainak √©s k√∂zvetlen terveinek k√©rd√©s√©ben
 2. az Int√©zet szakmai tev√©kenys√©g√©nek tan√©venk√©nti √©rt√©kel√©s√©rŇĎl
 3. az Int√©zet l√©tsz√°mgazd√°lkod√°s√°nak elveirŇĎl
 4. az Int√©zet rendelkez√©s√©re √°ll√≥ p√©nz√ľgyi forr√°sok feloszt√°s√°r√≥l, illetve a k√∂lts√©gkeret felhaszn√°l√°sr√≥l sz√≥l√≥ besz√°mol√≥ elfogad√°s√°r√≥l
 5. az √°llami dot√°ci√≥b√≥l √©s egy√©b forr√°sokb√≥l az Int√©zet rendelkez√©s√©re √°ll√≥ g√©pi szerzem√©nyek, eszk√∂z√∂k Int√©zeten bel√ľli megoszt√°s√°r√≥l (forr√°sallok√°ci√≥)
 6. az int√©zeti szinten meg√°llap√≠tott b√©rt√∂megnek, illetve √°ll√°shelyeknek a szervezeti egys√©gek k√∂z√∂tti eloszt√°s√°r√≥l (st√°tuszallok√°ci√≥), minŇĎs√≠tett t√∂bbs√©ggel

tov√°bb√° minden olyan √ľgyben, amelyet d√∂nt√©sre az Int√©zeti Tan√°cs el√© terjesztenek.

5.3. Az Int√©zeti Tan√°cs a Kari Tan√°cs megerŇĎs√≠t√©s√©t ig√©nylŇĎ d√∂nt√©st hoz

szakgazdai k√©rd√©sekben (elsŇĎsorban a tansz√©kek elŇĎterjeszt√©se alapj√°n), az Int√©zet √°ltal gondozott szakok tanegys√©glist√°j√°nak (tanterv√©nek) megv√°ltoztat√°s√°r√≥l. Az e pontban k√∂r√ľl√≠rt k√©rd√©sekben minŇĎs√≠tett (k√©tharmados) t√∂bbs√©ggel kell d√∂nteni.

5.4. Az Intézeti Tanács javaslatot tesz

 1. a Kari Tan√°cs int√©zeti strukt√ļr√°ra vonatkoz√≥ hat√°rozat√°ra figyelemmel az Int√©zet √°ltal gondozott tant√°rgyak k√∂r√©re √©s annak m√≥dos√≠t√°s√°ra
  • a kor√°bban hat√°lyos k√©pz√©sben
  • az alapk√©pz√©sben (BA)
  • a mesterk√©pz√©sben (MA)
 2. az Int√©zet szervezeti fel√©p√≠t√©s√©nek megv√°ltoztat√°s√°ra, k√ľl√∂n√∂sen az int√©zeti tansz√©kek l√©tes√≠t√©s√©re, megsz√ľntet√©s√©re az √©rintett tant√°rgyk√∂r egyidejŇĪ meghat√°roz√°s√°val, valamint a Kar vezetŇĎje sz√°m√°ra az int√©zeti tansz√©kvezetŇĎi megb√≠z√°sra
 3. az Int√©zet √°ltal kiz√°r√≥lagosan gondozott szakon a k√©pz√©s ind√≠t√°s√°ra, sz√ľneteltet√©s√©re vagy megsz√ľntet√©s√©re
 4. √ļj oktat√≥i-kutat√≥i √©s nem oktat√≥i-kutat√≥i dolgoz√≥k √°ll√°shely l√©tes√≠t√©s√©re
 5. egyetemi tanári, docensi pályázatok meghirdetésére, egyetemi oktatói és kutatói kinevezésekre
 6. kit√ľntet√©sek adom√°nyoz√°s√°ra
 7. a Professor Emeritus, a mag√°ntan√°ri, a c√≠mzetes egyetemi √©s fŇĎiskolai tan√°ri √©s docensi, a mestertan√°ri, mesteroktat√≥i c√≠m adom√°nyoz√°s√°ra
 8. ‚Äětiszteletbeli doktor‚ÄĚ √©s ‚Äětiszteletbeli professzor‚ÄĚ c√≠m adom√°nyoz√°s√°ra
 9. tov√°bb√° minden olyan √ľgyben, amelyet javaslatt√©telre az Int√©zet el√© terjesztenek.

5.5. Az Intézeti Tanács véleményt nyilvánít

 1. olyan szakokon a k√©pz√©s ind√≠t√°sa, sz√ľneteltet√©se √©s megsz√ľntet√©se t√°rgy√°ban, amelyben az Int√©zet k√∂zremŇĪk√∂dik
 2. az Int√©zet oktat√≥inak int√©zeti tansz√©kekre beoszt√°s√°r√≥l; ebben a k√©rd√©sben a d√∂nt√©s joga az igazgat√≥√© (az √©rintett tansz√©kvezetŇĎ(k) beleegyez√©s√©vel)
 3. intézeti igazgatóhelyettes(ek) megbízásáról
 4. a Kar vezetŇĎje vagy a Kari Tan√°cs √°ltal kezdem√©nyezett k√©rd√©sekben
 5. az int√©zetigazgat√≥ szem√©ly√©rŇĎl
 6. az √©rintett tansz√©ki √©rtekezlet javaslata alapj√°n az int√©zeti tansz√©kvezetŇĎ(k) szem√©ly√©rŇĎl
 7. az int√©zetigazgat√≥i √©s az int√©zeti tansz√©kvezetŇĎi p√°ly√°zatr√≥l, valamint az int√©zeti titk√°r szem√©ly√©rŇĎl;
 8. az Int√©zeten bel√ľli oktat√≥i √©s kutat√≥i √°ll√°sokra vonatkoz√≥ p√°ly√°zatok ki√≠r√°sair√≥l illetve a kinevez√©sekrŇĎl (a tansz√©kek elŇĎterjeszt√©se alapj√°n)
 9. a tansz√©keket √©rintŇĎ, a felsŇĎbb szervek el√© ker√ľlŇĎ tervezetekrŇĎl, jelent√©sekrŇĎl (elsŇĎsorban a tansz√©kek elŇĎterjeszt√©se alapj√°n)
 10. az Int√©zetet √©rintŇĎ, a Kari Tan√°cs el√© ker√ľlŇĎ elŇĎterjeszt√©sekrŇĎl, besz√°mol√≥kr√≥l, √©s egy√©b k√©rd√©sekrŇĎl
 11. tansz√©k-alap√≠t√°s, -megsz√ľntet√©s, -√∂sszevon√°s √©s -√°tszervez√©s √ľgy√©ben
 12. valamint minden olyan √ľgyben, amelyet v√©lem√©nyez√©sre az Int√©zet el√© terjesztenek
 13. tov√°bb√° minden olyan k√©rd√©sben, amelyben a v√©lem√©nynyilv√°n√≠t√°st az Egyetemi vagy a Kari SzMSz elŇĎ√≠rja.

5.6. √Ėsszdolgoz√≥i √©rtekezlet

K√ľl√∂nlegesen fontos, nagy horderejŇĪ, minden int√©zeti oktat√≥t √©s dolgoz√≥t √©rintŇĎ k√©rd√©sek megvitat√°s√°ra az Int√©zeti Tan√°cs Int√©zeti GyŇĪl√©st h√≠vhat √∂ssze. Az Int√©zeti GyŇĪl√©s tagja minden teljes √°ll√°s√ļ dolgoz√≥. Az Int√©zeti GyŇĪl√©s egyszerŇĪ sz√≥t√∂bbs√©ggel nyilv√°n√≠t v√©lem√©nyt, melyet az igazgat√≥ a Kar d√©k√°nj√°nak tov√°bb√≠t.

5.7. Az Intézeti Tanács létszáma

Az Int√©zeti Tan√°cs 16 fŇĎbŇĎl √°ll. Az Int√©zeti Tan√°cs valamennyi tagj√°nak egy szavazata van.

5.8. Az Intézeti Tanács tagjai

5.8.1. Az Intézeti Tanácsnak hivatalból tagja
 1. az Intézet igazgatója, aki egyben az Intézeti Tanács elnöke
 2. a tansz√©kek vezetŇĎi (vagy akad√°lyoztat√°suk eset√©n √°lland√≥ megb√≠zottjuk).
5.8.2. Az Intézeti Tanács választott tagjai
 1. 3 fŇĎ, az oktat√≥k √©s kutat√≥k v√°lasztott k√©pviselŇĎje (a v√°laszt√°s lebonyol√≠t√°s√°ra a Kari SzMSz szab√°lyoz√°sa az ir√°nyad√≥), helyettes√≠t√©s√©re b√°rmely m√°s szavazati joggal rendelkezŇĎ Int√©zeti Tan√°cs tagnak megb√≠z√°st adhat.
 2. 1 fŇĎ, a nem oktat√≥k √©s nem kutat√≥k v√°lasztott k√©pviselŇĎje (a v√°laszt√°s lebonyol√≠t√°s√°ra a Kari SzMSz szab√°lyoz√°sa az ir√°nyad√≥), helyettes√≠t√©s√©re b√°rmely m√°s szavazati joggal rendelkezŇĎ Int√©zeti Tan√°cs tagnak megb√≠z√°st adhat.
 3. 5 fŇĎ hallgat√≥i k√©pviselŇĎ, akiknek deleg√°l√°si m√≥dj√°r√≥l a Hallgat√≥i √Ėnkorm√°nyzat Alapszab√°lya rendelkezik. A hallgat√≥i k√©pviselŇĎ helyettes√≠t√©s√©re b√°rmelyik m√°sik hallgat√≥i k√©pviselŇĎ Int√©zeti Tan√°cs tagnak megb√≠z√°st adhat.
 4. 1 fŇĎ hallgat√≥i k√©pviselŇĎ, akinek deleg√°l√°si m√≥dj√°r√≥l a Doktori Hallgat√≥i √Ėnkorm√°nyzat Alapszab√°lya rendelkezik.

5.9. Az Int√©zeti Tan√°cs tan√°cskoz√°si joggal rendelkezŇĎ √°lland√≥ megh√≠vottjai

 1. a BTK dékánja
 2. a k√∂nyvt√°rvezetŇĎ
 3. a mŇĪszaki vezetŇĎ
 4. az Intézet Kari Tanácsba választott tagjai
 5. egyéb meghívottak.

5.10. Az Int√©zeti Tan√°cs √ľl√©s√©re eseti jelleggel megh√≠vottak

Az Int√©zeti Tan√°cs √ľl√©s√©re, ha annak napirendj√©n gazdas√°gi t√°rgy√ļ elŇĎterjeszt√©s is szerepel, tan√°cskoz√°si joggal meg kell h√≠vni a Kar gazdas√°gi vezetŇĎj√©t. Az int√©zetigazgat√≥ az Int√©zeti Tan√°cs √ľl√©s√©re b√°rkit megh√≠vhat, akinek r√©szv√©tel√©t a napirendi pont t√°rgy√°ra tekintettel indokoltnak tartja. A megh√≠vott a napirend megt√°rgyal√°s√°n tan√°cskoz√°si joggal vesz r√©szt.

II. fejezet: Az Int√©zeti Tan√°cs mŇĪk√∂d√©se (√úgyrend)

6. Az Intézeti Tanács összehívása és napirendje

6.1. Az Int√©zeti Tan√°cs maga hat√°rozza meg mŇĪk√∂d√©si rendj√©t.

6.2. Az Int√©zeti Tan√°csot az int√©zetigazgat√≥ h√≠vja √∂ssze f√©l√©venk√©nt legal√°bb k√©tszer (rendes √ľl√©s).

6.3. Az Int√©zeti Tan√°cs szorgalmi idŇĎben √ľl√©sezik. Rendk√≠v√ľli/s√ľrgŇĎs √ľgyben azonban b√°rmikor √∂sszeh√≠vhat√≥ (rendk√≠v√ľli √ľl√©s). A napirendre az igazgat√≥ tesz javaslatot. A Tan√°cs√ľl√©sen m√°s tag is tehet napirendi javaslatot, illetve k√©rheti ind√≠tv√°ny√°nak szavaz√°sra bocs√°t√°s√°t. Az Int√©zeti Tan√°cs az elŇĎterjesztett napirendi javaslatr√≥l, valamint az ehhez beny√ļjtott m√≥dos√≠t√≥ ind√≠tv√°nyr√≥l vita n√©lk√ľl hat√°roz.

6.4. Az Int√©zeti Tan√°csot 15 napon bel√ľli idŇĎpontra √∂ssze kell h√≠vni, ha azt valamely int√©zeti tansz√©kvezetŇĎ, vagy a Kar vezetŇĎje vagy a Tan√°cs tagjainak legal√°bb egyharmada a napirend megjel√∂l√©s√©vel √≠r√°sban kezdem√©nyezi.

6.5. Az Int√©zeti Tan√°cs √ľl√©se akkor hat√°rozatk√©pes, ha azon a Tan√°cs tagjainak t√∂bb, mint fele, 9 fŇĎ jelen van.

6.6. √úgyd√∂ntŇĎ szavaz√°s csak az elŇĎzŇĎ √ľl√©sen t√°rgyalt, illetve a napirend sz√©tk√ľld√©sekor r√©szletesen kifejtett k√©rd√©srŇĎl tarthat√≥. √úgyrendi szavaz√°st b√°rmelyik tag k√©rhet, az √ľgyrendi k√©rd√©srŇĎl az Int√©zeti Tan√°cs vita n√©lk√ľl hat√°roz.

6.7. Az Int√©zeti Tan√°cs √ľl√©sei az Int√©zethez tartoz√≥ oktat√≥k, kutat√≥k, egy√©b alkalmazottak √©s hallgat√≥k sz√°m√°ra nyilv√°nosak, azokr√≥l jegyzŇĎk√∂nyv k√©sz√ľl. Az Int√©zeti Tan√°cs jelen l√©vŇĎ tagjai t√∂bb mint fel√©nek ind√≠tv√°ny√°ra a napirend t√°rgyal√°s√°ra z√°rt √ľl√©st kell tartani. Z√°rt √ľl√©st kell tartani, ha azt jogszab√°ly, egyetemi vagy kari szab√°lyzat elŇĎ√≠rja, tov√°bb√° szem√©lyi √ľgyek t√°rgyal√°s√°n√°l, ha a nyilv√°nos t√°rgyal√°shoz az √©rintett elŇĎzetesen √≠r√°sban nem j√°rult hozz√°. A z√°rt √ľl√©sen hozott hat√°rozatok nyilv√°nosak, azokat az √ľl√©st k√∂vetŇĎen meg kell k√ľldeni a d√©k√°nnak, illetve az Int√©zet vagy a Kar honlapj√°n k√∂zz√© kell tenni.

6.8. Az Intézeti Tanács az 5. pontban meghatározott hatáskörében önállóan jár el, hatáskörét másra nem ruházhatja át.

7. Hat√°rozathozatal

7.1. Az Int√©zeti Tan√°csban minden d√∂nt√©st ig√©nylŇĎ k√©rd√©sben szavaz√°st kell tartani. Ugyancsak szavaz√°ssal kell d√∂nteni, ha az Int√©zeti Tan√°cs az 5.4. pontban foglaltak szerint javaslatot tesz vagy az 5.5. pontban foglaltakr√≥l v√©lem√©nyt nyilv√°n√≠t.

7.2. Az Int√©zeti Tan√°cs ‚ÄĒ ha jogszab√°ly, kari szab√°lyzat, vagy a jelen szab√°lyzat m√°sk√©pp nem rendelkezik ‚ÄĒ ny√≠lt szavaz√°ssal hozza meg hat√°rozatait. Titkos szavaz√°st kell tartani a Tan√°cs hat√°sk√∂r√©be tartoz√≥ kinevez√©si, megb√≠z√°si, felk√©r√©si, felment√©si, jutalmaz√°si, kit√ľntet√©si, illetve az ezekre vonatkoz√≥ javaslatt√©teli vagy v√©lem√©nyez√©si √ľgyekben. Titkos szavaz√°st kell tartan akkor is, ha a Tan√°cs jelenl√©vŇĎ tagjainak t√∂bb, mint a fele ezt kezdem√©nyezi.

7.3. Az Int√©zeti Tan√°cs ‚ÄĒ ha kari szab√°lyzat vagy a jelen szab√°lyzat nem √≠r elŇĎ minŇĎs√≠tett t√∂bbs√©get ‚ÄĒ a hat√°rozatait egyszerŇĪ sz√≥t√∂bbs√©ggel, a jelen l√©vŇĎ tagok t√∂bb mint fel√©nek ‚Äěigen‚ÄĚ szavazat√°val hozza meg. Ha a hat√°rozati javaslatra a jelenl√©vŇĎ tagok t√∂bb mint fele nem szavazott ‚Äěigen‚ÄĚ-nel, akkor ‚ÄĒ f√ľggetlen√ľl az elutas√≠t√≥ √©s tart√≥zkod√≥ szavazatok sz√°m√°t√≥l √©s megoszl√°s√°t√≥l ‚ÄĒ a hat√°rozati javaslatot elutas√≠tottnak kell tekinteni.

7.4. A d√∂nt√©shozatal elŇĎtt b√°rmely tag k√©rhet √ľgyrendi szavaz√°st arr√≥l, hogy az Int√©zeti Tan√°cs a t√°rgyalt napirendi k√©rd√©sben a hat√°rozati javaslatot ‚ÄĒ az √ľgy jelentŇĎs√©g√©re tekintettel ‚ÄĒ abszol√ļt t√∂bbs√©ggel fogadja el. Az abszol√ļt t√∂bbs√©ghez valamennyi tag (l. 5.7. pont) t√∂bb mint fel√©nek ‚Äěigen‚ÄĚ szavazata sz√ľks√©ges, akkor is, ha az √ľl√©sen nincs jelen valamennyi tag.

8. JegyzŇĎk√∂nyv

8.1. Az Int√©zeti Tan√°cs √ľl√©seirŇĎl jegyzŇĎk√∂nyv k√©sz√ľl. A jegyzŇĎk√∂nyv vezetŇĎj√©t √©s hiteles√≠tŇĎj√©t az Int√©zeti Tan√°cs jel√∂li ki. A jegyzŇĎk√∂nyvet az igazgat√≥ √©s a jegyzŇĎk√∂nyv hiteles√≠tŇĎje √≠rja al√°. Az Int√©zeti Tan√°cs √ľl√©seinek elŇĎterjeszt√©sei, jegyzŇĎk√∂nyvei √©s hat√°rozatai nyilv√°nosak, a hat√°rozatokat az int√©zeti hirdetŇĎt√°bl√°ra ki kell f√ľggeszteni, valamint az Int√©zet honlapj√°ra fel kell tenni.

8.2. A z√°rt √ľl√©sen t√°rgyalt napirendrŇĎl k√ľl√∂n jegyzŇĎk√∂nyvet kell felvenni, √©s azt a t√∂bbi jegyzŇĎk√∂nyvtŇĎl elk√ľl√∂n√≠tetten kell kezelni. Z√°rt √ľl√©s jegyzŇĎk√∂nyv√©be val√≥ betekint√©st csak az igazgat√≥ enged√©lyezheti. Az ELTE rektora, a kar d√©k√°nja, valamint az √°ltaluk felhatalmazott szem√©lyek a z√°rt √ľl√©s jegyzŇĎk√∂nyv√©be k√ľl√∂n enged√©ly n√©lk√ľl is betekinthetnek √©s arr√≥l m√°solatot k√©sz√≠ttethetnek.

III. fejezet: Az Intézet személyi állománya, egyéb szervezeti egységei

9. Az intézetigazgató

9.1. Az Int√©zet igazgat√≥i feladataival az egyetemmel teljes munkaidŇĎs k√∂zalkalmazotti jogviszonyban √°ll√≥ egyetemi tan√°r b√≠zhat√≥ meg. A kari szab√°lyzat lehetŇĎv√© teszi az int√©zetigazgat√≥i megb√≠z√°st habilit√°lt egyetemi docens r√©sz√©re is. Az int√©zetigazgat√≥i megb√≠zat√°s p√°ly√°zat alapj√°n 65 √©ves korig t√∂lthetŇĎ be.

9.2. Az int√©zetigazgat√≥t a Kari Tan√°cs javaslat√°ra, a Szen√°tus v√©lem√©nye ismeret√©ben a Kar vezetŇĎje b√≠zza meg.

9.3. Az Int√©zet igazgat√≥j√°nak megb√≠z√°sa legal√°bb h√°rom, de legfeljebb √∂t √©vre sz√≥l, amely az Int√©zeti Tan√°cs v√©lem√©ny√©re is figyelemmel √ļjabb, legfeljebb √∂t √©vre, p√°ly√°zat alapj√°n t√∂bbsz√∂r megism√©telhetŇĎ. Megb√≠zat√°sa idej√©n az int√©zetigazgat√≥ csak az egyetemen l√°that el vezetŇĎi feladatot.

9.4. A 9.3. pontban √≠rt megb√≠z√°s idŇĎtartam√°nak felsŇĎ hat√°r√°t a kari szab√°lyzat r√∂videbb idŇĎre is meghat√°rozhatja.

9.5. Az int√©zetigazgat√≥i megb√≠z√°s megszŇĪnik:

 1. a megb√≠z√°s idŇĎtartam√°nak lej√°rt√°val
 2. lemond√°ssal
 3. felmentéssel
 4. a törvényben meghatározott életkor betöltésével
 5. az Int√©zet megszŇĪn√©se vagy m√°s int√©zettel t√∂rt√©nŇĎ egyes√ľl√©se, illetve sz√©tv√°l√°sa eset√©n.

9.6. Az igazgató jogköre és feladatai

9.6.1. Az Int√©zet vezet√©s√©t az Int√©zeti Tan√°ccsal egy√ľttmŇĪk√∂dve az int√©zetigazgat√≥ l√°tja el. K√ľl√∂n√∂sen:

 1. A tansz√©kvezetŇĎkkel egy√ľttmŇĪk√∂dve fel√ľgyeli az Int√©zet √°ltal gondozott szakok oktat√°s√°nak egyenletesen magas sz√≠nvonal√°t.
 2. Figyelemmel k√≠s√©ri √©s √∂szt√∂nzi az oktat√≥k-kutat√≥k tudom√°nyos elŇĎmenetel√©t √©s a tansz√©kvezetŇĎkkel egy√ľtt elŇĎseg√≠ti a tudom√°nyos kutat√≥munk√°nak kedvezŇĎ felt√©telek megteremt√©s√©t.
 3. Az Intézet munkatársainak publikációit számontartja, támogatja.
 4. √Ėsszehangolja a tansz√©kek mŇĪk√∂d√©s√©t.
 5. Kezdem√©nyezi az int√©zeti tansz√©kvezetŇĎ megb√≠z√°s√°t, az egyes int√©zeti tansz√©kek √°ltal gondozott tant√°rgyak k√∂r√©nek √©s annak m√≥dos√≠t√°s√°nak meghat√°roz√°s√°t.
 6. Terveket dolgoz ki, javaslatokat tesz az Intézet szakmai, szervezeti, dologi fejlesztésére.
 7. K√©pviseli az Int√©zetet √©s az Int√©zeti Tan√°cs √°ll√°sfoglal√°sait a Kar √©s az Egyetem megfelelŇĎ f√≥rumain.
 8. R√©szt vesz az Int√©zeti Tan√°cs √ľl√©s√©nek elŇĎk√©sz√≠t√©s√©ben, az Int√©zeti Tan√°cs munk√°j√°ban; √©s az ott hozott hat√°rozatok v√©grehajt√°s√°ban.
 9. A Kar szab√°lyainak megfelelŇĎen √©s az √©rintett szervezeti egys√©g vezetŇĎj√©vel (tansz√©kvezetŇĎvel, k√∂nyvt√°rvezetŇĎvel) egy√ľttmŇĪk√∂dve meghat√°rozza az Int√©zet dolgoz√≥inak munkak√∂r√©t.
 10. Dönt minden olyan kérdésben, mely nem tartozik az Intézeti Tanács vagy a tanszékek hatáskörébe.
 11. Irányítja az intézeti adminisztrációt.
 12. Ell√°tja a felsŇĎbb szintŇĪ szab√°lyzatokban meg√°llap√≠tott egy√©b feladatokat, illetve gyakorolja az azokban meghat√°rozott hat√°sk√∂rt.
 13. Koordin√°lja a tansz√©ki, int√©zeti, kari √©s egyetemi honlapok Int√©zet√ľnkre vonatkoz√≥ adatainak rendszeres friss√≠t√©s√©t.

9.6.2. Az Int√©zet igazgat√≥ja ir√°ny√≠tja az Int√©zet szem√©lyzeti munk√°j√°t, ennek keret√©ben gyakorolja a k√∂zvetlen munkahelyi vezetŇĎt a Foglalkoztat√°si K√∂vetelm√©nyrendszerben megilletŇĎ jogokat, ennek keret√©ben:

 1. Az Int√©zeti Tan√°cs v√©lem√©ny√©t figyelembe v√©ve d√∂nt az Int√©zet √ļj oktat√≥inak Int√©zeti Tansz√©kekre t√∂rt√©nŇĎ beoszt√°s√°r√≥l.
 2. Meghat√°rozza az Int√©zet kutat√≥inak √©s nem oktat√≥-kutat√≥ dolgoz√≥inak munkak√∂r√©t, javaslatot tesz elŇĎl√©ptet√©s√ľkre (az √©rintett tansz√©kvezetŇĎ(k) beleegyez√©s√©vel).
 3. Javaslatot tesz a Kar vezetŇĎje sz√°m√°ra az igazgat√≥helyettes(ek) szem√©ly√©re.

9.6.3. A 9.6.2. pontban felsoroltak elŇĎk√©sz√≠t√©s√©nek szab√°lyair√≥l a kari szab√°lyzat rendelkezik.

10. Az Int√©zet tov√°bbi tiszts√©gviselŇĎi

10.1. Az igazgatóhelyettesek

10.1.1. Az intézetigazgatót munkájában a kari szabályzatban meghatározott módon helyettes(ek) segíti(k). A megbízatás az igazgató megbízatásának lejártáig terjedhet.

10.1.2. A helyettes(eke)t ‚ÄĒ az Int√©zeti Tan√°cs meghallgat√°sa ut√°n ‚ÄĒ az int√©zetigazgat√≥ k√©ri fel.

10.1.3. Az igazgat√≥helyettes az int√©zetigazgat√≥ √°ltal√°nos √©s/vagy eseti felhatalmaz√°sa alapj√°n az igazgat√≥ hat√°sk√∂r√©ben j√°r el. Az igazgat√≥ √©s helyettese(i) k√∂z√∂tti munkak√∂ri megoszt√°st ‚Äď az igazgat√≥helyettes(ek) munkak√∂ri le√≠r√°s√°ban ‚Äď az igazgat√≥ hat√°rozza meg.

10.1.4. A tanulmányi igazgatóhelyettes jogköre és feladatai
 1. Int√©zkedik az Int√©zetre h√°rul√≥ tanulm√°nyi √ľgyekben.
 2. √Ėsszefogja √©s koordin√°lja az Int√©zet √°ltal gondozott szakok oktat√°s√°t.
 3. Gondoskodik a szakok tanrendj√©nek √©s m√°s int√©zeti t√°j√©koztat√≥knak az elk√©sz√≠t√©s√©rŇĎl.
 4. Szervezi a felvételi eljárásban az Intézet által ellátandó feladatokat.
10.1.5. A tudományos igazgatóhelyettes jogköre és feladatai
 1. Figyelemmel k√≠s√©ri az Int√©zet sz√°m√°ra relev√°ns p√°ly√°zati lehetŇĎs√©geket, tudom√°nyos rendezv√©nyeket, √©s azok r√©szleteirŇĎl inform√°lja a tansz√©keket.
 2. Tudom√°nyos √ľl√©seket, konferenci√°kat szervez az int√©zetigazgat√≥ javaslata alapj√°n.
 3. K√∂zremŇĪk√∂dik az oktat√≥k √©s a hallgat√≥k tudom√°nyos tev√©kenys√©g√©nek elŇĎmozd√≠t√°s√°ban, √∂szt√∂nd√≠jak √©s p√°ly√°zatok elb√≠r√°l√°s√°ban, a k√∂telezŇĎ adatszolg√°ltat√°sokban.
 4. Nyilvántartja és segíti az Intézet tudományos kiadványait.

10.2. A k√∂nyvt√°rvezetŇĎ

A k√∂nyvt√°rvezetŇĎ fŇĎ√°ll√°s√ļ, felsŇĎfok√ļ szakir√°ny√ļ v√©gzetts√©gŇĪ szakember. Munk√°j√°t az igazgat√≥ ir√°ny√≠tja. A k√∂nyvt√°rvezetŇĎ feladatai:

 1. A K√∂nyvt√°r gyarap√≠t√°si elveinek megfelelŇĎen ir√°ny√≠tja √©s √∂sszehangolja a megrendel√©seket.
 2. Kezeli a K√∂nyvt√°r gazdas√°gi √ľgyeit, ide√©rtve a Kar √©s az Egyetem √°ltal biztos√≠tott fenntart√°si, mŇĪk√∂d√©si k√∂lts√©get is.
 3. FelelŇĎs a k√∂nyvt√°ri t√∂rv√©ny betartat√°s√°√©rt, a bizonylatol√°s szab√°lyoss√°g√°√©rt, a k√∂nyvt√°ri dokumentumok lelt√°r√°√©rt.
 4. Ir√°ny√≠tja a K√∂nyvt√°rhoz tartoz√≥ dolgoz√≥k √©s kiseg√≠tŇĎk munk√°j√°t.
 5. Kapcsolatot tart a Kari √©s az Egyetemi K√∂nyvt√°rral, az egyetemi fel√ľgyeleti szervekkel, a szakter√ľleten mŇĪk√∂dŇĎ t√°rsk√∂nyvt√°rakkal.

10.3. A mŇĪszaki vezetŇĎ

A mŇĪszaki vezetŇĎ fŇĎ√°ll√°s√ļ, felsŇĎfok√ļ szakir√°ny√ļ v√©gzetts√©gŇĪ szakember, aki nem az Int√©zet oktat√≥ja. Munk√°j√°t az igazgat√≥ ir√°ny√≠tja. A mŇĪszaki vezetŇĎ feladatai:

 1. az Intézet informatikai rendszerének kialakítása, támogatása
 2. az Int√©zet k√∂z√©p- √©s hossz√ļt√°v√ļ informatikai fejleszt√©si terveinek kidolgoz√°sa
 3. a rendelkez√©sre √°ll√≥ forr√°sokb√≥l az Int√©zet informatikai rendszer√©nek fejleszt√©se, karbantart√°s√°nak biztos√≠t√°sa, az √ļj beszerz√©sek gondoz√°sa
 4. mŇĪszaki/informatikai k√©rd√©sekben kapcsolattart√°s a kari √©s egyetemi, valamint k√ľlsŇĎ szakmai szervezetekkel
 5. informatikai tanácsadás az Intézet oktatói, dolgozói és hallgatói számára
 6. az Intézet képviselete a BTK Informatikai és Oktatástechnikai Munkabizottságában.

11. Az Intézet tanszékei

11.1. Az Int√©zeten bel√ľl:

 • a kor√°bban hat√°lyos k√©pz√©s rendszer√©ben a k√©pes√≠t√©si k√∂vetelm√©nyekben meghat√°rozott szigorlati t√°rgyak √©s z√°r√≥vizsga t√°rgyak √©s az ezekhez kapcsol√≥d√≥ m√°s tant√°rgyak oktat√°si feladat√°nak ell√°t√°s√°ra, valamint
 • alapk√©pz√©sben (BA) √©s mesterk√©pz√©sben (MA) a kiadott k√©pz√©si √©s kimeneti k√∂vetelm√©nyekben meghat√°rozott alapoz√≥/t√∂rzstant√°rgy, k√∂telezŇĎen v√°laszthat√≥ koll√©gium √©s z√°r√≥vizsgat√°rgy √©s az ezekhez kapcsol√≥d√≥ tant√°rgyak oktat√°si feladat√°nak ell√°t√°s√°ra

int√©zeti tansz√©kek mŇĪk√∂dnek.

11.2. Az int√©zeti tansz√©kek a 11.1. pontban meghat√°rozott oktat√°si feladatokon t√ļl k√∂zremŇĪk√∂dnek a PhD k√©pz√©sben akkredit√°lt doktori program, doktori iskola munk√°j√°ban √©s PhD szigorlati t√°rgy oktat√°s√°ban is.

11.3. Az intézetigazgató javaslatára az Intézeti Tanács egyes kutatási feladatok ellátását az intézeti tanszékre bízhatja.

11.4. A tanszékek feladatai és jogköre

11.4.1. FelelŇĎsek az oktat√°s szakmai sz√≠nvonal√°√©rt, a vizsgak√∂vetelm√©nyek√©rt √©s azok √©rv√©nyes√≠t√©s√©√©rt; eld√∂ntik, hogy milyen szakdolgozati t√©m√°kat fogadnak el, ki b√≠r√°lja a szakdolgozatokat, milyen programok vagy posztgradu√°lis k√©pz√©s ind√≠t√°s√°t kezdem√©nyezik. V√©lem√©nyt adnak a szakter√ľlet√ľkbe v√°g√≥, m√°sutt tartott kurzusok szakos tanegys√©gk√©nt val√≥ befogad√°s√°r√≥l, √©s a t√°rgyfelment√©si k√©relmekrŇĎl.

11.4.2. FelelŇĎsek az oktat√°s menet√©√©rt: biztos√≠tj√°k a f√©l√©venk√©nti sz√ľks√©ges kurzusk√≠n√°latot. A gyakorlatokat beosztj√°k tanterem-kontingens√ľkbe, a tanrend r√°juk esŇĎ r√©sz√©t elk√©sz√≠tik az Int√©zet sz√°m√°ra. Megadj√°k vizsgaidŇĎpontjaikat, √©s gondoskodnak a vizsg√°ztat√≥, teremfel√ľgyelŇĎ, ill. jav√≠t√≥ tan√°rokr√≥l. A f√©l√©v eleji elŇĎjelentkez√©s r√°juk esŇĎ r√©sz√©t az int√©zeti igazgat√≥s√°ggal kar√∂ltve bonyol√≠tj√°k. A szakz√°r√≥vizsga-bizotts√°gokba a sz√ľks√©g szerinti tagokat deleg√°lj√°k. Ha felt√©teleik megengedik, lehetŇĎv√© teszik tagjaik r√©szv√©tel√©t ‚ÄĒ alapb√©r√ľk terh√©re is ‚ÄĒ a t√°rstansz√©kek munk√°j√°ban.

11.4.3. √Ėszt√∂nzik a tudom√°nyos munk√°t: t√°mogatj√°k tagjaik kutat√≥i munk√°j√°t, sz√°montartj√°k tagjaik publik√°ci√≥it, szakmai elŇĎmenetel√©t, megfelelŇĎ anyagi fedezet rendelkez√©sre √°ll√°sa eset√©n konferenci√°kat rendeznek, kiadv√°nyokat adnak ki, int√©zik m√°s (bel- √©s k√ľlf√∂ldi) int√©zm√©nyekkel val√≥ kapcsolataikat, vend√©gelŇĎad√≥t h√≠vnak meg.

11.4.4. FelelŇĎsek a hozz√°juk helyezett gyakornokok √©s doktoranduszok vezet√©s√©√©rt, ilyen p√°ly√°zatok gondoz√°s√°√©rt.

11.4.5. Javaslatot tesznek alkalmaz√°sra, hosszabb√≠t√°sra, p√°ly√°zat ki√≠r√°s√°ra √©s elb√≠r√°l√°s√°ra, elŇĎl√©ptet√©sre, nyugd√≠jaz√°sra stb.

11.4.6. Gazd√°lkodnak p√©nzkereteikkel. FelelŇĎsek a munkat√°rsaik szobaelhelyez√©s√©√©rt, a gondjukra b√≠zott lelt√°ri t√°rgyak√©rt √©s azok nyilv√°ntart√°s√°√©rt.

11.4.7. Mindezen tev√©kenys√©geket a tansz√©kek egym√°ssal, illetve az int√©zeti igazgat√≥s√°ggal egy√ľttmŇĪk√∂dve, b√°rmilyen √©sszerŇĪ munkamegoszt√°sban is v√©gezhetik, a felelŇĎss√©get azonban m√°snak nem adhatj√°k √°t.

11.5. Az int√©zeti tansz√©kek √°ltal haszn√°lt infrastrukt√ļr√°t √©s az int√©zeti tansz√©k mŇĪk√∂d√©s√©hez sz√ľks√©ges adminisztr√°ci√≥rt az Int√©zet biztos√≠tja.

11.6. Az int√©zeti tansz√©ket tansz√©kvezetŇĎ ir√°ny√≠tja. A tansz√©kvezetŇĎi megb√≠z√°sra az int√©zetigazgat√≥ javaslat√°ra a Kar vezetŇĎje belsŇĎ p√°ly√°zatot √≠r ki.

11.7. Az int√©zeti tansz√©k vezet√©s√©re ki√≠rand√≥ p√°ly√°zatra az int√©zetigazgat√≥ a vezetŇĎi megb√≠z√°s lej√°rta elŇĎtt legal√°bb h√°rom h√≥nappal kor√°bban javaslatot tesz a d√©k√°nnak.

11.8. Ha az int√©zetigazgat√≥ hat√°ridŇĎre nem tesz javaslatot a vezetŇĎi p√°ly√°zat ki√≠r√°s√°ra √©s a szervezeti egys√©g megsz√ľntet√©s√©t sem kezdem√©nyezi, a p√°ly√°zat ki√≠r√°s√°r√≥l a d√©k√°n gondoskodhat.

11.9. A vezetŇĎi megb√≠z√°sok lej√°rt√°r√≥l a d√©k√°n hat h√≥nappal kor√°bban √©rtes√≠ti az int√©zetigazgat√≥t.

11.10. Int√©zeti tansz√©kvezetŇĎi megb√≠z√°s adhat√≥ az Int√©zetbe kinevezett, teljes munkaidŇĎben foglalkoztatott egyetemi vagy fŇĎiskolai tan√°rnak √©s egyetemi docensnek. Az int√©zeti tansz√©kvezetŇĎi megb√≠zat√°s legal√°bb h√°rom, legfeljebb √∂t √©vre adhat√≥, √©s 65 √©ves korig l√°that√≥ el. BelsŇĎ p√°ly√°zat √ļtj√°n t√∂bbsz√∂r megism√©telhetŇĎ. (A megb√≠z√°s idŇĎtartam√°nak felsŇĎ hat√°r√°t a kari szab√°lyzat r√∂videbb idŇĎre is meghat√°rozhatja.)

11.11. A be√©rkezett p√°ly√°zatokat az Int√©zeti Tan√°cs b√≠r√°lja el √©s tesz javaslatot a Kar vezetŇĎj√©nek a megb√≠z√°s kiad√°s√°ra. Az Int√©zeti Tan√°cs a javaslat meghozatala elŇĎtt k√∂teles az √©rintett int√©zeti tansz√©khez tartoz√≥ k√∂zalkalmazottak √°ll√°spontj√°t megismerni. A Kar vezetŇĎje a Kari Tan√°cs v√©lem√©ny√©nek ismeret√©ben adja ki a vezetŇĎi megb√≠z√°st.

11.12. A tansz√©kvezetŇĎ feladatai √©s hat√°sk√∂re

 1. Javaslatot tesz a tansz√©k √°ltal gondozott tant√°rgyak (tant√°rgyk√∂r) oktat√°si programj√°ra (elŇĎad√°s, szemin√°rium, gyakorlat, alternat√≠v, fakultat√≠v t√°rgyak k√∂r√©re √©s √≥rasz√°mukra).
 2. Javaslatot tesz az Int√©zetigazgat√≥nak az oktat√°si feladatot ell√°t√≥ int√©zeti munkat√°rsak szem√©ly√©re, illetve k√ľlsŇĎ √≥raad√≥k megb√≠z√°s√°ra az oktat√≥i-kutat√≥i k√∂vetelm√©nyrendszer rendelkez√©seire √©s az ell√°tand√≥ √≥rasz√°mra √©s kapcsol√≥d√≥ oktat√°si feladatokra figyelemmel.
 3. K√∂zremŇĪk√∂dik az oktat√≥k, kutat√≥k √©s nem oktat√≥-kutat√≥ dolgoz√≥k minŇĎs√≠t√©s√©ben.
 4. Meghat√°rozza √©s ellenŇĎrzi az egyes oktat√≥k konkr√©t tan√©vi/f√©l√©vi oktat√°si feladatait.
 5. Javaslatot tesz, illetve k√∂zremŇĪk√∂dik az Int√©zet kutat√°si feladatai meghat√°roz√°s√°ban √©s ell√°t√°s√°ban.
 6. Megszervezi a hallgat√≥k tanulm√°nyi munk√°j√°val √∂sszef√ľggŇĎ oktat√°si, vizsg√°ztat√°si √©s m√°s, a tanulm√°nyi oszt√°lyok hat√°sk√∂r√©be nem tartoz√≥ feladatokat.
 7. Megbízatásának lejártakor beszámol az Intézeti Tanácsnak.
 8. Képviseli a tanszék érdekeit a státuszok, pénzeszközök, ösztöndíjak, helyiségek, könyvrendelések stb. elosztásakor.
 9. A tanszéki értekezletet rendszeresen összehívja és azon elnököl.
 10. Gyakorolja a tárgyfelmentés jogát.
 11. Gyakorolja a szakgazdai jogot a szakdolgozatok címének elfogadásakor.
 12. FelelŇĎs a felsorolt tansz√©ki feladatok ell√°t√°s√°√©rt.

11.13. Az intézeti adminisztrátorok

Az int√©zeti adminisztr√°torok seg√≠tik a tansz√©k vezetŇĎj√©nek, oktat√≥inak, kutat√≥inak √©s doktoranduszainak oktat√≥i √©s kutat√≥i munk√°j√°t a tansz√©k vezetŇĎj√©nek utas√≠t√°sai alapj√°n. R√©szt vesz tov√°bb√° az Int√©zet k√∂z√∂s adminisztr√°ci√≥s feladatainak elv√©gz√©s√©ben az int√©zetigazgat√≥ utas√≠t√°sai alapj√°n.

11.14. A tansz√©ki √©rtekezlet szavazati jog√ļ tagja a tansz√©k valamennyi teljes √°ll√°s√ļ oktat√≥ja, kutat√≥ja, valamint legal√°bb egy, de a tansz√©k l√©tsz√°m√°nak egynegyed√©t meg nem halad√≥ sz√°m√ļ hallgat√≥. A tansz√©ki √©rtekezleten tan√°cskoz√°si joggal r√©szt vehetnek a tansz√©k t√∂bbi oktat√≥i √©s kutat√≥i, a m√°s tansz√©krŇĎl √°ttan√≠t√≥k, valamint a gyakornokok.

12. Az int√©zet tov√°bbi belsŇĎ tagol√≥d√°sa

12.1. Az Intézet keretében folyó kutatási és kutatásszervezési tevékenységet az Intézetigazgató koordinálja.

12.2. Kutat√°ssal √∂sszef√ľggŇĎ p√°ly√°zat beny√ļjt√°s√°ra oktat√≥, kutat√≥ csak az int√©zetigazgat√≥ j√≥v√°hagy√°s√°val jogosult. A p√°ly√°zat beny√ļjt√°s√°nak felt√©tele a Kar √°ltal kiadott befogad√≥ nyilatkozat √©s a Kar gazdas√°gi vezetŇĎj√©nek ellenjegyz√©se. Az elnyert p√°ly√°zati t√°mogat√°s terh√©re t√∂rt√©nŇĎ foglalkoztat√°st az int√©zetigazgat√≥ a t√©mavezetŇĎ v√©lem√©ny√©nek ismeret√©ben kezdem√©nyezi a munk√°ltat√≥i jogk√∂r gyakorl√≥j√°n√°l.

12.3. A 12.2. pontban meghat√°rozott alkalmaz√°s a kutat√°si feladatra √©s a kutat√°s idej√©re sz√≥l√≥ hat√°rozott idŇĎre t√∂rt√©nhet a p√°ly√°zatban biztos√≠tott b√©rfedezet terh√©re.

12.4. Az egyetemi oktatók és kutatók, valamint a nem oktató-kutatók kinevezése az Intézetbe történik (munkavégzés helye).

12.5. Az int√©zetigazgat√≥ az int√©zeti tansz√©kvezetŇĎvel egyeztetve tan√©venk√©nt (indokolt esetben f√©l√©vente) a munkak√∂ri le√≠r√°sban hat√°rozza meg, hogy az adott oktat√≥ ‚ÄĒ kiv√©telesen kutat√≥ ‚ÄĒ milyen oktat√°si feladatot √©s mely int√©zeti tansz√©khez rendelve k√∂teles ell√°tni. A munkak√∂ri le√≠r√°s folyamatoss√° tehetŇĎ.

12.6. Az Int√©zet kutat√≥i munkak√∂rbe tartoz√≥ alkalmazottainak feladat√°t ‚ÄĒ lehetŇĎs√©g eset√©n ‚ÄĒ az int√©zetigazgat√≥ a munkak√∂ri le√≠rasban le√≠r√°sban hat√°rozza meg √©s az alapj√°n ellenŇĎrzi.

12.7. Az Int√©zetbe kinevezett tan√°rok feladatait az int√©zetigazgat√≥ ‚ÄĒ esetenk√©nt folyamatos ‚ÄĒ munkak√∂ri le√≠r√°sban hat√°rozza meg √©s az alapj√°n ellenŇĎrzi.

12.8. Az Int√©zetbe kinevezett nem oktat√≥-kutat√≥ k√∂zalkalmazottak feladatait az int√©zetigazgat√≥ ‚ÄĒ esetenk√©nt folyamatos ‚ÄĒ munkak√∂ri le√≠r√°sban hat√°rozza meg √©s az alapj√°n ellenŇĎrzi.

13. Az Angol‚ÄďAmerikai Int√©zet K√∂nyvt√°ra

13.1. Az Int√©zet Angol‚ÄďAmerikai Int√©zet K√∂nyvt√°ra n√©ven az oktat√≥-kutat√≥ munk√°hoz sz√ľks√©ges dokumentumainak beszerz√©s√©re, megŇĎrz√©s√©re √©s k√∂zread√°s√°ra int√©zeti k√∂nyvt√°rat mŇĪk√∂dtet, melynek fenntart√°si k√∂lts√©geit a BTK kari keretbŇĎl biztos√≠tja. A k√∂nyvt√°r tev√©kenys√©g√©t szaktudom√°nyi szempontb√≥l az Int√©zeti Tan√°cs, k√∂nyvt√°rszakmai szempontb√≥l ‚ÄĒ a kari k√∂nyvt√°ri koordin√°toron kereszt√ľl ‚ÄĒ az EKSZ K√∂nyvt√°ri Tan√°cs fel√ľgyeli √©s ir√°ny√≠tja.

13.2. Az Egyetemi K√∂nyvt√°ri Szolg√°lat tagjak√©nt r√©szt vesz az Egyetem √©s a Kar k√∂nyvt√°rainak k√∂z√∂s szakmai tev√©kenys√©g√©ben (elektronikus katal√≥gus-√©p√≠t√©s, integr√°lt k√∂nyvt√°ri rendszer haszn√°lata, egys√©ges t√°rgysz√≥-rendszer kidolgoz√°sa √©s alkalmaz√°sa, minŇĎs√©gfejleszt√©s-K21 program).

Záró rendelkezések

14. Jelen dokumentumot az Angol‚ÄďAmerikai Int√©zet Int√©zeti Tan√°csa 2014. november 4-i √ľl√©s√©n elfogadta √©s hat√°lyba l√©ptette, 2019. m√°jus 7-i √ľl√©s√©n m√≥dos√≠totta.


about/szmsz.txt · last touched 2019-10-11 17:44 by 127.0.0.1