User Tools

Site Tools


statements:seas_management_on_job_cuts

Az Angol–Amerikai Intézet vezetőségének nyilatkozata

Az elmúlt hetek különösen nehéz és kritikus időszakot jelentettek és jelentenek a magyar tudomány és oktatás, így Karunk és Intézetünk életében is. Januárban a kari költségvetési hiány csökkentése érdekében a BTK létszámleépítésre kényszerült. Intézetünk két státuszt — két nagyszerű kollégát veszített el.

A január 29-én kiadott dékáni tájékoztatás felsorolja a létszámleépítéskor figyelembe vett szempontokat, melyek a következők voltak: nyugdíj-jogosultságot elérő kollégák nyugdíjazása, határozott idejű kinevezések felülvizsgálata, további jogviszonnyal rendelkező állomány felülvizsgálata, valamint tudománymetriai szempontok mérlegelése. Intézetünk esetében érvényesült az a döntések során jelen levő szándék, hogy a leépítésben érintett kollégák anyagi szempontból ne lehetetlenüljenek el. Ennek ellenére szegényebbek lettünk két kiváló kollégával és státuszaik betöltetlenségével.

A leépítések elleni tiltakozásul és az Egyetem megfelelő finanszírozását követelve Intézetünk oktatói kiadtak egy nyilatkozatot, amely a honlapon is olvasható. Hallgatóink, ahogyan oktatóink is, elszenvedői és nem okozói az utóbbi hetek eseményeinek. Az egyre nehezebb körülmények ellenére a továbbiakban is velük és képviselőikkel együttműködve kívánunk mindent megtenni az Intézet további sikeres működéséért. Ennek érdekében a jövőben is számítunk hallgatóink megértésére és támogatására.

Budapest, 2019. február 15.

Kenyeres János, intézetigazgató
Petrovics Krisztina, HĂ–K
Illés Éva, mb. intézetigazgató
Szalay Krisztina, intézetigazgató-helyettes
Tartsayné Németh Nóra, titkár

statements/seas_management_on_job_cuts.txt · last touched 2022-03-03 20:22 by Péter Szigetvári