User Tools

Site Tools


studies:exams:otak_modulzaro

modulzáró vizsga az osztatlan angol nyelv és kultúra tanára (OTAK) szakokon

nyújtja
Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
felelős oktató
Kálmán Csaba
a vizsga célja
A modulzáró elsődleges célja, hogy felmérje, hogyan tudják a hallgatók összefoglalni illetve szintetizálni három tárgyból (2017-től négy tárgyból) szerzett ismereteiket.
kreditértéke
középiskolai tanári szak: 2; általános iskolai tanári szak: 2
letehető
A 6. félévben, a tanrendben megadott (gyenge) előfeltételek teljesítése után.
gyenge előfeltételek
Angol irodalom (OT-ANG-210), Országismeret (OT-ANG-271), Mondattan (BBN-ANG-252)
tartalma
(1) Angol irodalom, (2) Országismeret, (3) Mondattan. A vizsgán — a megszerzett tudás ismertetésén túl — a kritikus gondolkodást és nagyobb szakterületek áttekintésének képességét várjuk el a hallgatóktól.
típusa
A modulzáró „D” típusú (HKR 67§ f) kombinált vizsga, melynek keretében a vizsga tartalmi részeit képező ismeretkörökben a tantervben előírt és a hallgató által felvett kurzusokon elért eredmények alapján a tanszék érdemjegyet ajánl meg a hallgatónak. Ha a hallgató a megajánlott jegyet nem fogadja el, akkor a hallgató a vizsgaidőszakban a fent megjelölt tárgyakból szóbeli vizsgát tesz.

a vizsga tételei és az előírt szakirodalom

1) Modern angol irodalom

1.1 Képesbeszéd – Modern/posztmodern angol irodalom filmen.

1.2 „Amilyen időket élünk…” – Időszerű erkölcsi, társadalmi, kulturális és politikai kérdések az angol és késő modern irodalom reprezentatív alkotásaiban.

1.3 Hagyomány és újítás: Törekvések az irodalmi kifejezésmódok megújítására a késő-modern angol irodalomban.

1.4 Korszerű kulturális stratégiák: A populáris kultúra és az irodalom

1.5 Az angol nyelvű irodalom szerepe a mai magyar kulturális életben (irodalom, színház, film, média, oktatás stb.)

Szakirodalom:

Bradbury, M. (1993). The modern British novel. London: Penguin Books.

Corrigan, T. (2000). Film and literature: An introduction and a reader. Prentice Hall.

Ford, B. (ed.). (1983). The new Pelican guide to English literature. Vols 7-8.Harmondsworth.

Kellner, D. (1995). Media culture: Cultural studies, identity and politics between the modern and the postmodern. Ebingdon: Routlege.

Stevenson, R. (1992). Modernist fiction: An introduction. New York.

2) Országismeret

2.1 Important themes in cultural studies in English speaking cultures

2.2. Britishness and Englishness: geography, identity and culture

2.3 The effect of American values on people, society and communication style

2.4 The evolution of Australian attitudes to Aborigines, the British and immigrants

2.5 Social issues related to majority and minority cultures in Canada

2.6 The intercultural speaker and intercultural competence

Szakirodalom:

Aitkin, D. (2005). What is it all for? The reshaping of Australia. Crows Nest: Allen & Unwin. Chapter 8. Who are we and what are we becoming? (pp. 213–234).

Althen, G. (2005). American values and assumptions. In P. S. Gardner (Ed), New directions (2nd ed.). New York, NY: Cambridge University Press. (Chapter 1, pp. 5–13).

Barrett, M., Byram, M., Lázár, I., Mompoint-Gaillard, P. and Philippou, S. (2014). Developing intercultural competence through education. Pestalozzi Series No. 3. Strasbourg: Council of Europe. Chapter 1: What is intercultural competence? (pp.13–17). Also available at: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Pestalozzi3.pdf

Cardinal, H. (1992). A Canadian – what the hell it’s all about. In D. D. Moses & T. Goldie (eds.), An anthology of Canadian native literature in English (pp. 188–194). Toronto: Oxford University Press.

Flood, J. (2006).The original Australians – Story of the Aboriginal people. Crows Nest: Allen & Unwin. Chapter 8. Resilience. (pp. 234–264).

Fox, K. (2004) Watching the English. London: Hodder. (pp. 176–207).

Gastil, R.D. (1990). Cultural regions of America. In L. S. Luetke. (ed.), Making America: The society and culture of the United States. Washington, D.C.: United States Information Agency. (pp. 121–132).

Kelly, J. (1990). We are all in the Ojibway circle. In M. Ondaatje (ed.), The Faber book of contemporary Canadian short stories (pp. 579–590). London/Boston: Faber and Faber.

Kuffert, L. (2003). A commentary on some aspects of Canadian culture. In Pryke, Kenneth G., and Soderlund, Walter C., (Eds.), Profiles of Canada (3rd ed.). Toronto: Canadian Scholar’s Press. (pp. 97–115).

Moran, P. (2001). Teaching culture: Perspectives in practice. Boston: Heinle & Heinle. (Chapter 3: pp 23–32)

O’Driscoll, J. (1995). Britain: The country and its people: an introduction for learners of English. Oxford: Oxford University Press. (pp. 31–40).

Singer, A. (2008). Twenty-first century gateways: An introduction. In A. Singer, S. Hardwick & C, Brettell (eds.) Twenty-First century gateways: Immigrant incorporation in suburban America. Brookings Institution Press. (pp. 3–10).

Williams, R. (1983). Keywords — A vocabulary of culture and society. London: Flamingo. (‘Culture’: pp. 87–93)

3) Mondattan

Témák:

3.1 The simple sentence

3.2 The complex sentence

3.3 Subordinate clauses

3.4 Complementation of verbs and adjectives

3.5 The noun phrase

Szakirodalom:

Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., & Svartvik, J. (1985). A comprehensive grammar of the English language. London: Longman. (Megfelelő fejezetek)

a 2017-től felvett hallgatóknak

Lásd fent, kiegészítve a következőkkel:

4) Alkalmazott nyelvészet

Témák:

4.1 Second language acquisition

4.2 Discourse analysis

4.3 Psycholinguistics

4.4 Sociolinguistics

4.5 Pragmatics

4.6 Corpus linguistics

Szakirodalom:

Schmitt, N. (Ed.). (2002). An Introduction to applied linguistics. London, England: Hodder Arnold. (Megfelelő fejezetek)

studies/exams/otak_modulzaro.txt · last touched 2021-09-19 21:21 by Péter Szigetvári